S Jiřím Kyliánem (1947) českým choreografem světového jména

Jiří Kylián
První setkání s Jiřím Kyliánem

Jeho úžasnou kariéru jsem sledovala již od září 1969, kdy jsem jako studentka AMU v Praze odjela do Stuttgartu na festival choreografií Johna Cranka. Tam jsem se s Jiřím Kyliánem, tenkrát 22letým poprvé setkala. Uvedl mě na festival a byl mi také rádcem. Ve Stuttgartu byl až do roku 1975.

Již v roce 1978 odchází do Haagu, do Holandska, kde se stává uměleckým šéfem a choreografem nově vzniklého tanečního souboru. Angažuje ty nejlepší tanečníky z celého světa. Jeho práce choreografa je vysoce hodnocena předními světovými kritiky. Jen český “dvoreček” mlčí. Až v 80. letech soudruzi dovolili J. Kyliánovi a jeho souboru představit se v Praze.

Byl to svátek baletu – vzpomínám na Stravinského “Svěcení jara” a na Janáčkův klavírní cyklus “Po zarostlém chodníčku ” v interpretaci klavíristy Josefa Pálenička, který hrál přímo na jevišti a tanečníci Holandského baletu tančili. Tak nadšené ovace publika jsem už více nezažila.

Jiří Kylián
Pozvání do Holandska

Další setkání s Jiřím Kyliánem bylo brzo po revoluci v 90. letech. Spolu s Gustavem Voborníkem, který byl v tu dobu čestným předsedou (Společnosti tanečních pedagogů – STAP – nezávislá profesní organizace vzniklá v roce 1990) jsme napsali zdvořilý dopis Jiřímu Kyliánovi do Haagu, jestli nás – pedagogy a studenty českých tanečních škol může přijmout v jeho světoznámém divadle v Haagu. Jeho milá odpověď, že nás přijme, nám doslova vyrazila dech. Ve velmi krátké době jsme cestu do Holandska se studenty a několika pedagogy uskutečnili.

Setkání s Jiřím Kyliánem v divadle v Haagu bylo velmi srdečné. Pozval nás na baletní sály, kde již v tu dobu pracoval se třemi soubory – první, tanečníci do 20let – druhá skupina tanečníci od 20 do 40 let a třetí skupina tanečníci od 40 let a výše. Byl to pro všechny úžasný zážitek, obzvláště po 45 letech komunismu. Večer jsme byli všichni pozváni na představení Kyliánových baletů. Jeho osobité pojetí, modernost, ale současně úcta ke všemu, co bylo, co je a co může být, nás nemohlo nechat lhostejnými. Už nevím, jak bych to nejlépe definovala. Bylo to ohromení? Srdeční zážitek?

To nebylo vše. Jiří Kylián nám dojednal návštěvu na Taneční konzervatoři v Rotterdamu a uspořádání workshopu pro naše studenty pod vedením holandské modernistky.

Domnívám se, že tato cesta do Holandska byla pro všechny členy STAP a jejich studenty velkým životním zážitkem. Všichni jsme měli možnost osobně se potkat s Jiřím Kyliánem, nejen jako s umělcem – choreografem, ale i člověkem.

Slavnostní inaugurace Jiří Kyliána „řádem čestné legie“

Další setkání s Jiřím Kyliánem bylo brzo po revoluci v 90. letech. Se STAP (Společnost tanečních pedagogů) odjeli členové a jejich studenti do Holandska. Hlavním cílem byla návštěva souboru Jiřího Kyliána v Haagu, který se nám úžasně věnoval, ukázal nám divadlo i práci se svým souborem na baletních sálech. Završením bylo večerní představení, kde jsme byli pozvanými hosty. Jiří je po všech stránkách výjimečný člověk.

Jeho životní náplní je neúnavná práce na poli tanečního umění.

Jiří Kylián byl slavnostně inaugurován v Paříži 13. 03. 2019 „řádem čestné legie“ byl uveden do křesla Akademie krásných umění. (do 8 sekcí umění byla přidána choreografie).

V roce 1835 byl takto v Paříži vyznamenán skladatel Antonín Rejcha, v roce 1896 se této pocty dostalo malíři Václavu Brožíkovi.

My Češi můžeme a jsme hrdi na tak výjimečného umělce, kterým je Jiří Kylián.

Nechť je mu Bůh milostiv a dopřeje mu nadále mnoho a mnoho energie a tvůrčího nadšení.

Jana Eriksson Tomanová

http://www.jirikylian.com/

Jiří Kylián na Wikipedii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Načítání...